Logo skadedyrshop  pelias.no

banner skadedyr.no

Banner skadedyrshop

 

Latinsk navn: Mus musculus

Husmus regnes som et av de viktigste skadedyr i verden. De har stor utbredelse, lever alltid nær mennesker, gjør både materiell / økonomisk skade og er potensielle smittespredere.

  • husmus_1
  • husmus_3
  • husmus_4
  • husmus_5
  • husmus_6

Atferd og biologi for husmus

Husmus (Mus musculus),bekjempelse av mus, mus i husetHusmus finnes over det meste av verden. De lever bare der det også finnes mennesker. I Norge finner man dem i hele landet, men antallet er betydelig redusert i sør, trolig grunnet konkurranse med skogmus.

Husmus lever i familiegrupper bestående av flere hunner, deres avkom og en voksen hann som er leder for familien. De foretrekker å bevege seg innenfor et begrenset område, og bygger derfor bol på steder der de har lett tilgang på mat, har det godt og varmt og føler seg trygge.

Husmus som lever innendørs kan formere seg året rundt. Dersom de lever utendørs, kan husmus få tre til fire kull i løpet av sommerhalvåret. Drektighetsperioden / graviditeten er tre uker. Hvert kull består vanligvis av fire til syv unger, noen ganger flere. Husmusa er kjønnsmoden ved fem til seks ukers alder. Vanlig levetid er ca. ett år.

Når husmus bygger bol innendørs, er det i vegger, under gulv eller kasser, inne i møbler - hvor som helst hvor den føler seg trygg og veien til en matkilde er kort.

Føde

Husmus foretrekker frø og korn, men er altetende. Ute i naturen supplerer de gjerne med insekter og smådyr. Ellers er de nysgjerrige og smaker på alt mulig.

Skadeomfang og risiko

Ettersom husmusa gnager på alt, også materialer helt uten næringsverdi, kan den gjøre stor skade på bygninger. Noen eksempler på materialer den går løs på er treverk, plast, metallrør, papir og tekstiler. Den gnager for å undersøke ting, komme seg frem, bygge bol osv.

Den gnager gjerne på elektriske ledninger, og skaper på den måte fare for brann i bygninger.

Husmusa ferdes like gjerne blant avfall som matvarer. Det gjør at den lett kan spre smitte til mennesker.

Forebygging og bekjempelse

Man bør sikre ethvert bygg slik at det blir vanskelig for mus å komme seg inn. Tett alle hull som er seks millimeter i diameter eller mer. Forsterk utsatte steder med metallplater, for eksempel dørstokker av tre. Husmus kan hoppe opptil 25 cm opp, så sikringen bør være høyere enn dette. Der hvor mus kan klatre, bør man også forebygge det ved å male flater med glatt maling eller med metallplater. Det finnes også produkter for sikring av kabler. Unngå at mus kan komme seg opp på taket ved hjelp av trær som henger over o.l.

For hus / næringseiendommer som er særlig utsatt, på grunn av beliggenhet eller fordi miljøet og tilgangen på mat gjør dem attraktive som bolig for mus (restauranter, næringsmiddelbedrifter), bør det foretas jevnlige kontroller for å forebygge og forsikre seg om at alt er i orden.

Ønsker du å se "gjør det selv" produkter for hvordan bli kvitt mus? Se våre produkter i Skadedyrshoppen.