Logo skadedyrshop  pelias.no

banner skadedyr.no

Banner skadedyrshop

 

 

Latinsk navn: Clethrionomys glareolus

Klatremus er den vanligste smågnagerarten i norske skoger. Når den trekker i hus, noe den gjerne gjør om høsten, utgjør den fare for skade på lik linje med andre mus. Klatremus bærer av Puumalaviruset, et virus som kan føre til musepest hos mennesker. Ved stor populasjonstetthet kan klatremus gjøre skade på skog som følge av barkgnaging.

  • klatremus-1
  • klatremus-2
  • klatremus-3
  • klatremus-4
  • klatremus-5
  • klatremus-6

Atferd og biologi for klatremus

Klatremus er utbredt i det meste av Europa. I Norge finnes den nord til Salten i Nordland, hvor den "avløses" av sin slektning rødmusa.

Klatremus yngler ikke innendørs, men i ganger og bol under bakken. Når den trekker inn i hus, er det om høsten, etter at ynglingen er over og vinteren nærmer seg.

I motsetning til husmus, som foretrekker å holde seg innenfor et begrenset geografisk område, ferdes klatremus gjerne over store områder. Bestandtetthet og tilgang på mat avgjør hvor stort leveområde en klatremus har, men leveområder på mellom 500 og 7000 kvadratmeter er kjent.

Føde

Klatremus spiser hovedsakelig plantekost. Det kan være frø, knopper, nøtter og bær. Den spiser gress, løv, mose, sopp, røtter og bark, iblant også insekter og smådyr. Klatremus er gode klatrere og finner mye av føden oppe i trær.

Skadeomfang og risiko

I likhet med andre mus er klatremus nysgjerrige dyr som undersøker og gnager på alt mulig, både næringsmidler og ting uten næringsverdi. Dette medfører materielle / økonomiske skader, spesielt hvis de kommer seg inn i bygninger der næringsmidler produseres eller lagres.

Selve bygningene står i fare for å få ødelagt vegger, gulv, dører, elektriske ledninger, isolasjon, inventar m.m. som følge av gnaging. Ikke bare av gnagingen i seg selv, men også i form av vannlekkasjer, økt brannfare osv.

Ett problem er at de gnager ting i stykker, et annet er at de kan forurense og spre smitte over store områder, fordi de like gjerne ferdes blant avfall som blant matvarer.

Klatremus er dessuten reservoar for Puumalaviruset, et virus som kan føre til musepest. Mennesker smittes med musepest via avføring eller sekret fra klatremus og andre gnagere (rødmus fra Salten og nordover, bl.a.). Sykdommen forløper ofte uten noen symptomer overhodet, men den kan i verste fall føre til akutt nyresvikt. Mer informasjon om musepest og Puumalaviruset.

Forebygging og bekjempelse

Man bør sikre ethvert bygg slik at det blir vanskelig for mus å komme seg inn. Tett alle hull som er seks millimeter i diameter eller mer. Forsterk utsatte steder med metallplater, for eksempel dørstokker av tre.

Klatremus kan hoppe opptil 40 cm opp, så sikringen bør være høyere enn dette. Der hvor mus kan klatre, bør man forebygge det ved å male flater med glatt maling eller med metallplater. Det finnes også produkter for sikring av kabler. Unngå at mus kan komme seg opp på taket ved hjelp av trær som henger over o.l. Dette gjelder særlig for klatremus, ettersom de er særdeles gode klatrere.

For hus / næringseiendommer som er særlig utsatt, på grunn av beliggenhet eller fordi miljøet og tilgangen på mat gjør dem attraktive som bolig for mus (restauranter, næringsmiddelbedrifter), bør det foretas jevnlige kontroller for å forebygge og forsikre seg om at alt er i orden.

Ønsker du å se "gjør det selv" produkter - for eksempel musefelle? Se våre produkter i Skadedyrshoppen.