Logo skadedyrshop  pelias.no

banner skadedyr.no

Banner skadedyrshop

 

 

Latinsk navn stor skogmus: Apodemus flavicollis

Latinsk navn liten skogmus: Apodemus sylvaticus

Skogmus går ikke i dvale om vinteren, men trekker gjerne inn i hus. Stor skogmus foretrekker husets øvre deler, mens Liten skogmus foretrekker de nedre delene av huset. Skogmus forårsaker materielle skader og kan utgjøre en helserisiko som smittespreder.

 • liten-skogmus-1
 • liten-skogmus-2
 • liten-skogmus-3
 • liten-skogmus-4
 • liten-skogmus-5
 • liten-skogmus-6
 • stor-skogmus-1
 • stor-skogmus-2
 • stor-skogmus-3
 • stor-skogmus-4
 • stor-skogmus-5
 • stor-skogmus-6

Forskjellen på Stor skogmus og Liten skogmus

skogmus, bekjempelse av mus, mus i huset

Stor skogmus er større en liten skogmus, med en kroppslengde mellom 100 og 120 mm. og en hale på mellom 100 og 130 mm. Hos stor skogmus er halen lengre enn kroppen og den har en karakteristisk lys flekk på halsen.

Stor skogmus finnes i Norge nord til Trøndelag.

Liten skogmus er mindre og har mindre ører enn stor skogmus. Kroppslengden varierer mellom 60 og 115 mm, halelengden er mellom 60 og 110 mm.

Liten skogmus finnes i Norge hovedsakelig på Sør- og Østlandet, men forekommer på Vestlandet nord til Møre og Romsdal.

Atferd og biologi for skogmus

Skogmus er kjent i store deler av verden. Liten skogmus finnes i det meste av Europa, på øyer i Middelhavet og i Nordvest-Afrika. Stor skogmus finnes fra Nord-Spania, nordover til Frankrike, England, Skandinavia og inn i Russland til Uralfjellene, i Italia, på Balkan og enkelte land i Midt-Østen.

Skogmus er mest aktive om natten. De er ivrige til å hamstre mat til vinteren og foretrekker å operere innenfor et begrenset område.

I motsetning til husmus yngler ikke skogmus innendørs, men i ganger under bakken eller i bol oppe i trær. Ynglingen foregår i løpet av sommerhalvåret (fra ca. mars til oktober). Hvert kull teller normalt ca. 3 til 7 unger. Vanlig levealder er 2-3 måneder for liten skogmus og 12 måneder for stor skogmus.

Føde

Stor skogmus: Hovedsakelig plantekost, særlig frø. Liten skogmus: Korn, frø, snegler, insekter o.l. Ved siden av sine primære næringskilder smaker skogmus på omtrent alt den kommer over.

Skadeomfang og risiko

I likhet med andre mus er skogmus nysgjerrige dyr som undersøker og gnager på alt mulig, både næringsmidler og ting uten næringsverdi. Dette medfører materielle / økonomiske skader, spesielt hvis de kommer seg inn i bygninger der næringsmidler produseres eller lagres.

Ett problem er at de gnager ting i stykker, et annet er at de kan forurense og spre smitte over store områder. Både fordi de drar med seg bakterier fra avfallsdunker o.l. og fordi de legger fra seg ekskrementer og urin hvor enn de ferdes.

Selve bygningene står i fare for å få ødelagt vegger, gulv, dører, elektriske ledninger, isolasjon, inventar m.m. som følge av gnaging. Ikke bare av gnagingen i seg selv, men også i form av vannlekkasjer, økt brannfare osv.

Bekjempelse / forebygging

Man bør sikre ethvert bygg slik at det blir vanskelig for mus å komme seg inn. Tett alle hull som er seks millimeter i diameter eller mer. Forsterk utsatte steder med metallplater, for eksempel dørstokker av tre. Stor skogmus kan hoppe over 40 cm opp, så sikringen bør være høyere enn dette. Der hvor mus kan klatre, bør man også forebygge det ved å male flater med glatt maling eller med metallplater. Det finnes også produkter for sikring av kabler. Unngå at mus kan komme seg opp på taket ved hjelp av trær som henger over o.l.

For hus / næringseiendommer som er særlig utsatt, på grunn av beliggenhet eller fordi miljøet og tilgangen på mat gjør dem attraktive som bolig for mus (restauranter, næringsmiddelbedrifter), bør det foretas jevnlige kontroller for å forebygge og forsikre seg om at alt er i orden.

Still spørsmål eller les svar om skogmus på skadedyrforum.no